20 kwietnia 2012

Łagodność


"I znów nastała wiosna. Ziemia jest niby dziecko, które wiersze czyta." Rainer Maria Rilke

Gdy wszystko wokół łagodnieje i jaśnieje w złocistym blasku prezentuję przebudzenie wiosny w wersji digital.


'Spring has returned. The Earth is like a child that knows poems.' Rainer Maria Rilke

As everything around is becoming serene and full of golden light I introduce my digital vision of awakened spring.

1 komentarz:

:)