7 lipca 2013

Rabbit heart


Na scrapkach chciałabym Was zachęcić do wykonania dowolnej pracy opartej na motywie zwierzęcym. Format nie ma znaczenia, a jedynym wymaganiem jest dominujący wizerunek jednego zwierzęcia lub ich całego stada. Jesteście gotowi pokazać pazurki i nastroszyć futerka?
 
On Scrapki blog I would like to encourage you to come up with any work containing animals as the main idea. The form doesn't matter and it only depends on your imagination whether you use one focal animal or a whole flock. Are you ready to say grrr?

4 komentarze:

:)