9 września 2014

Inner sight


"Zdolność do zachwytu jest darem poświęcania należytej uwagi."
Julia Margaret Cameron

'The capacity for delight is the gift of paying attention.'
Julia Margaret Cameron

4 komentarze:

:)