31 października 2014

True essence


"Tworzenie jest istotą bytu."
Juliusz Cezar

'Creating is the essence of life.'
Julius Caesar

1 komentarz:

:)