4 lutego 2015

Nature Unveiled


'To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.'
Ralph Waldo Emerson

"Pozostanie sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić cię kimś innym jest największym osiągnięciem."
Ralph Waldo Emerson

3 komentarze:

:)