13 lutego 2014

Reaching the sky


Krótko i na temat, dlaczego nie rozwinąć skrzydeł?

In a nutshell, why not to fly high?

3 komentarze:

:)