8 kwietnia 2015

Golden Phase


'I longed to arrest all beauty that came before me.'
Julia Margaret Cameron

"Pragnęłam zatrzymać całe piękno, które przybyło przede mną."
Julia Margaret Cameron

1 komentarz:

:)